Ako na stereofónny obraz a zvukovú scénu

Pokým ohromujúci basový zvuk oznamuje okolostojacim ľudom že prichádzate, skúsený poslucháč vie že to čo skutočne upútava ľudí pri počúvaní zvukového systému je viac než len hlasitosť a omračujúce spodné pásmo.

Celková kvalita zvuku a schopnosť stereofónneho systému prirodzene reprodukovať zvuk pôvodnej nahrávky, stojí v centre pozornosti každého, kto sa vážne zaujíma o car-hifi  od náhodného nadšenca až po vážneho súťažiaceho. Výsledný dojem zo zvuku vášho systému z veľkej časti ovplyvňuje kvalita stereofónneho obrazu

Keď používame slová obraz alebo zobrazenie, hovoríme o schopnosti reprodukčného systému reprodukovať zvuk takým spôsobom, že ak zavriete oči v duchu môžete vidieť rozostavenie hudobníkov pri nahrávaní hudobnej nahrávky. Poloha hlasov a nástrojov mal by byť ľahko identifikovateľná, pričom by sa nemala so zmenou frekvencie meniť.

Mali by ste mať dojem, že reproduktory zmizli a ich miesto zaujali v priestore rozložené hudobné nástroje alebo zvuková scéna. Hoci je zvuková scéna súčasne vytváraná prednými aj zadnými reproduktormi, mali by ste mať dojem, že vychádza spredu a vypĺňa priestor zľava cez stred doprava.

Dosiahnutie verného zobrazenia nezávisí len od kvality samotných komponentov , ale aj od ich vzájomnej interakcie s vaším automobilom a v ňom sediacimi ľuďmi. Ak správne doladíte vaše auto, môže sa z neho stať pojazdná „posluchová miestnosť“- fantastické miesto na počúvanie hudby. Avšak aby ste vo vašom automobile mohli vytvoriť takéto prostredie musíte kompenzovať niektoré z jej prirodzených nedostatkov.

Ak chcete dosiahnuť správne zobrazenie, musíte v konečnom dôsledku najlepšie ako je to len možné, zmenšiť rozdiel vzdialeností medzi reproduktormi a vašimi ušami. Pričom v ceste zvuku od reproduktoru k vášmu uchu by nemalo stáť nič v ceste. Ak je ľavý reproduktor vo dverách vzdialený od vášho ľavého ucha 85 cm a pravý reproduktor vo dverách je vzdialený 165cm je úplne jasné že to nieje váš prípad. Pomocou vyváženia kanálov „Balance“ na autorádiu môže zlepšiť posluch pre vodiča, ale výrazne tým zhoršíte posluch pre spolujazdca.

"Stranovo-posunutý" posluch

Keď doma počúvate hudbu, pravdepodobne nemáte vo zvyku sedieť pred ľavým reproduktorom. Ak by ste takto počúvali, zanikalo by množstvo detailov z pravého kanálu a súčasne by sa deformovala aj priestorovosť celého stereofónneho obrazu. Takže ak počúvate hudbu v aute na mieste vodiča a používate bežné reproduktory vo dverách alebo prístrojovej doske, pravdepodobne zažijete ten istý typ nevyváženého posluchu.

Stranovo-posunutý posluch má ale niekoľko nedostatkov. Zvuk prichádza do vášho ľavého ucha skôr ako do pravého. V určitých frekvenčných pásmach sa môže zdať že sa zmenila frekvenčná charakteristika systému,  zvýraznia sa niektoré kmitočty na úkor ostatných. Zvuky v ľavom uchu sa vám môžu zdať hlasnejší, čo  zapríčiňuje deformáciu zvukovej scény.

Iné možnosti montáže

Napriek rastúcej popularite produktov ako napr. equalizérov atď, mnohí z nás, z názorových alebo cenových dôvodov, stále volia tradičnejšie spôsoby ako skvalitniť zobrazenie pomocou komponentných reproduktorov, montážou stredobasového reproduktoru do továrenského otvoru a umiestnením výškového reproduktor na vrch prístrojovej dosky alebo do dverí. Je veľmi vhodné umiestniť stredobasový a výškový reproduktor čo najbližšie ku sebe, takže tieto dva meniče spolu fungujú ako jediný bodový zdroj zvuku.

Pokiaľ ale bežné umiestnenie komponentných reproduktorov ponecháva rozdiel vo vzdialenostiach, obyčajne zaručuje priamu cestu zvuku od výškových reproduktorov k vašim ušiam, aj napriek  tomuto nedostatku sa skutočne o stupeň zlepší vnímanie detailov a kvalita stereofónneho zobrazenia. Mnoho komponentných reproduktorov umožňuje nastaviť uhol vyžarovania výškového reproduktora čo umožňuje optimalizovať zobrazovanie. (Nezabudnite na túto vlastnosť pri nakupovaní prídavných reproduktorov.) V skutočnosti, niekoľko pokrokovo uvažujúcich výrobcov reproduktorov teraz ponúka túto funkciu na niekoľkých  koaxiálnych reproduktoroch.
 

Nastavenie zadného pola 

Ak máte predné reproduktory nastavené podľa vašich predstáv, mali by ste skontrolovať či aj zadné reproduktory plnia správne svoj podiel práce pri vytváraní ideálneho stereo zobrazenia. V tomto prípade rozhodujúcu rolu hrá osobný vkus, väčšina odborníkov sa ale zhoduje na tom, že pri správnej hlasitosti zadných reproduktorov by ste si mali len v minimálnej miere uvedomovať ich prítomnosť.

Pokiaľ vaše predné reproduktory by mali čo najlepšie ako je len možné reprodukovať vysoké kmitočty, zadné  reproduktory môžu byť bežné koaxiálne alebo stredobasové reproduktory. Ak reprodukujú veľmi veľa vysokofrekvenčných informácií, budú "ťahať" stereofónny obraz k zadnej časti vašich auto, práve opačným smerom ako chcete.

Ak používate subwoofer umiestnený kufri, je potrebné predísť pocitu, že všetky basy prichádzajú zo zadnej časti auta. Ak chcete zvukovú scénu udržať v prednej časti, nastavte výhybku napájajúcu predné reproduktory na najnižšiu frekvenciu pri ktorej ešte budú bezpečne pracovať a výhybku pre subwoofer ak je to možné nastavte medzi 80 až 100 Hz. Toto nastavenie umožní basom prichádzať z predných reproduktorov a obmedziť reprodukciu subwoofra na nízke basy ktoré je veľmi ťažké lokalizovať.

Testovanie systému

Keď máte nainštalované všetky komponenty, mali by ste vyskúšať či je váš systém schopný správne zobraziť stereo priestor. Na  trhu môžete nájsť viacero kvalitných CD diskov na ktorých sa nachádzajú skladby ktoré vám uľahčia testovanie a odhalia prípadné nedostatky. Súčasne na nich nájdete širokú skupinu testovacích signálov ktoré sú dôležité pre celkové vyhodnotenie kvality systému.

Ak chcete dokonale vyladiť váš systém, obetujte čas a vypočujte si systémy aj ostatných car audio fanúšikov alebo špecialistov. Pred presným kopírovaním iných systémov je užitočnejším spôsobom ako sa dopracovať k naplneniu vašich predstáv je skúsiť zhromaždiť všeobecné poznatky z techniky, pričom majte na pamäti, že každé auto sa akusticky odlišuje. Zvuk víťazného CAMARO môže pôsobiť vo vašom BMW mdlo a nevýrazne. Okrem toho , niekomu z nás sa páči veľmi presné bodové zobrazenie, pokiaľ iní z nás uprednostňujú zvuk s väčšou priestorovosťou a otvorenosťou.

Jediné správne nastavenie stereo obrazu je len to, ktoré vyhovuje vášmu vkusu. Takže, dôverujte svojim ušiam.     

 ©2010 Fast Forward s.r.o. Odporúcame: