FAQ

Môžem použiť aktívnu výhybku namiesto priložených Boston výhybiek? 

Nahradenie Boston pasívnej výhybky aktívnou môže byť veľmi problematické. Každá súčiastka  v dodávaných výhybkách Boston je vyrobená tak, aby sme dosiahli optimálna reprodukcia celého systému. Ak vyberiete výhybku z prenosového reťazca a pripojíte basové a výškové reproduktory priamo k zosilňovaču, nebudete schopný presne skopírovať vlastnosti špecifického pasívneho zapojenia výhybky Boston.

Prečo?

Po prvé: aktívna výhybka ani zďaleka neumožňuje takú flexibilitu ako pasívne zapojenie. Po druhé: často krát približujeme alebo odďaľujeme deliace frekvencie výhybky, aby sme dosiahli vyrovnaný výsledný prenos. Skutočné elektrické deliace body výhybky pre basové a výškové reproduktory sú asymetrické a pri väčšine Boston komponentov sú odlišné. Je veľmi zložité ak nie nemožné nájsť aktívnu výhybku, ktorá umožní nezávislé a správne nastavenie každého z týchto bodov. Krátka poznámka: kompletný návrh pasívnej výhybky zaberie nášmu týmu skúsených inžinierov niekoľko mesiacov.

Lepší zvuk vášho systému dosiahnete vtedy, ak budete venovať väčšiu pozornosť spôsobu inštalácie  a umiestneniu meničov ako snahe použiť aktívnu výhybku. Neexistuje žiadna náhrada za správne umiestnenie meničov a solídnu inštaláciu.

Aká je frekvencia a strmosť výhybky mojich Boston reproduktorov do auta?
Nepublikujeme takéto informácie, tak isto ako neprezrádzame nič užitočné o výhybkách. Dokonca aj keď poznáte frekvenciu a strmosť výhybky, stále nepoznáte druh zapojenia  (Butterworth, L&R  atď.) pretože existujú stovky spôsobov ako navrhnúť výhybku. Môžete vyrobiť 10 rôznych zapojení výhybiek so strmosťou 18dB/oktavú s deliacou frekvenciou 3000 Hz a každá z nich bude mať veľmi odlišný zvuk. A nezabudnite vziať do úvahy aj fakt že, naše výhybky často používajú pre dolnofrekvenčnú a hornofrekvenčnú priepust inú strmosť a nepoužívajú rovnakú frekvenciu.


Ak sa nás niekto pýta na frekvencie a strmosť našich výhybiek je to akoby sa pýtal Hondy: „ Ako si môžem vyrobiť V-Tech a ktorá farba je najlepšia?” Nie je to v tom, že nechceme odpovedať na takéto otázky, ale na takéto jednoduché otázky neexistuje jednoduchá odpoveď. Ak použijete aktívnu výhybku, pasívne čísla nemôžete previesť do aktívnych hodnôt (aktívna výhybka nepočíta s priebehmi impedancie). A len experimentovanie predstavuje jedinú cestu ako správne nastaviť váš systém. 

Aká je presne maximálna a dlhodobá výkon zaťažiteľnosť vašich auto reproduktorov ?

Neuvádzame hodnoty výkonovej zaťažiteľnosti ale miesto toho uvádzame doporučený rozsah výkonu zosilňovača pre použitie s našimi reproduktormi.

Prečo ?

Rozhodli sme sa uvádzať údaje ktoré sú v reálnom svete car audia užitočnejšie. Napríklad, doporučený rozsah zosilňovačov pre komponentný systém ProSeries 6.53 je trvale 20-500 watt na kanál. Toto znamená, že je vhodný akýkoľvek zosilňovač v tomto výkonovom rozsahu.  Ako vždy je  vhodnejší väčší výkon ako menší. Ako vždy, pri nastavovaní vášho systému používajte Vaše uši. Akl niečo hrá zle, nemôžete s tým väčšinou nič urobiť.

Aká je citlivosť vašich reproduktorov ?
Neexistuje priemyselný štandard pre meranie citlivosti. Množstvo výkonu dodávaného  do reproduktoru a vzdialenosť meracieho zariadenia sú len časťou rovnice. Ostatné faktory výrazne ovplyvňujú výsledok merania. Akú frekvenciu alebo rozsah frekvencií používate pri meraní ? Niektoré spoločnosti používajú 1 kHz, niektoré celé frekvenčné pásmo, čo poskytuje vyššie namerané hodnoty pre takto meraný reproduktor, niektoré priemerný rozsah frekvencií pre ktoré je reproduktor navrhnutý

Neexistuje žiadny štandard.

Po druhé, v akom prostredí bol reproduktor meraný? Bol meraný v automobile? Bol meraný vo voľnom priestore ? Nachádzal sa reproduktor v ozvučnici ? Nachádzal sa reproduktor v nekonečnej ozvučnici ? Opäť, neexistuje štandard a opäť toto všetko dramaticky vplýva na namerané výsledky. Ako už bolo povedané v mnohých časopisoch a opakujeme to opäť: „Údaj o citlivosti nie je použiteľný pre porovnávanie reproduktorov rôznych výrobcov“.


Pre Boston subwoofre uvádzame Referenčnú citlivosť, ktorá sa zhoduje najviac so špecifikáciou väčšiny výrobcov. Každý slušný program na návrh subwoofrov sa pýta na tento parameter, zaujímavé je že, tento parameter sa meria pri 1 kHz. Ale program pre návrh subwoofra si taktiež pýta na indukčnosť pri 1 kHz a tak vie „predvídať“ aký bude priebeh spodného rozsahu kde hrá subwoofer. Dúfame že, toto je odpoveď na vašu otázku.


Ak hrám so svojim systémom skutočne nahlas, niekedy prestanú hrať výškové reproduktory. Prečo ?
Boston výhybky obsahujú poly switch ktorý dočasne odpojí výškový reproduktor ak sa zosilňovač nachádza v limitácií (chráni výškový reproduktor pred poškodením). Aby ste znížili pravdepodobnosť takejto udalosti nastavte citlivosť zosilňovača ale ho vymeňte za zosilňovač s väčším výkonom. Tento problém môže vzniknúť aj pridaním výšok na autorádiu alebo equalizéry. Ak nechcete meniť zosilňovač, premiestnite výškové reproduktory na vhodnejšie miesto kde bude ich vyžarovanie účinnejšie.
 

Práve som kúpil nový automobil a chcem ho osadiť reproduktormi Boston. Ktoré veľkosti budú vhodné ?
Na túto otázku je veľmi ťažké odpovedať so 100% istotou. Výrobcovia áut  sú známy tým, že bez upozornenia v strede roka zmenia rozmery pre reproduktory. Najlepším odporúčaním je navštíviť vášho miestneho autorizovaného predajcu Boston Acoustics. Jeho domáci montážnik je najlepším zdrojom informácií a v prvom rade sa musí pozrieť do vášho automobilu. Ale môžete to spraviť aj sami.


Môžem použiť Pro alebo Competitor bandpass ozvučnici ?
Subwoofre Pro and Competitor boli od základu navrhnuté pre optimálne fungovanie v malých uzavretých ozvučniciach. Či pracujú v takejto aplikácií skutočne dobre alebo nie (podľa vašich predstáv) to je ale iný príbeh. Vytvorenie parametrov pre tieto ozvučnice si vyžaduje obrovské množstvo práce.

Dovoľte mi uviesť niekoľko príkladov prečo nemôžeme jednoducho povedať " 28,3 l uzavretá komora, 22,5 l vetraná komora a nátrubok priemer 150 mm a dĺžka 200 mm“. Keď to zoberieme v objemoch (uvedomte si že, tieto subwoofre boli navrhnuté na prácu v extrémne malých ozvučniciach) nie je možné matematicky predpovedať ladenie (programom pre návrh ozvučníc). Ak skúsite naladiť ozvučnicu s objemom 22 litrov na 65 Hz, budete musieť presne poznať polohu nátrubku v ozvučnici a ako blízko sa bude nachádzať od steny ozvučnice nátrubok, aby ste mohli zaručiť ladenie nátrubku. Napríklad, modelujeme ozvučnicu s objemom 21 l aby bola naladená na 75 Hz pomocou 75 mm nátrubku. Ak ju zhotovíte, meraním zistíte hodnotu ladenia 55 Hz. Malé vnútorné rozmery ozvučnice spôsobia odchýlky od toho čo sme predpokladali. Malé vnútorné rozmery ozvučnice spôsobia odchýlky od toho čo sme predpokladali. Skončíte s polovičnou dĺžkou oproti predpovedanej a dostaneme na ladenie 70 Hz. Ak posunieme umiestnenie nátrubku o niekoľko centimetrov v jednom smere ladenie sa opäť dramaticky zmení.

Mravné poučenie príbehu je, že je nemožné naladenie bez vytvorenia skutočného systému a merania v laboratóriu. Teraz, ak si by sa vám páčilo keby sme vám ponúkli doporučené rozmery ako napríklad: "28.3 l uzatvorená, 21,5 l vetraná, ladená na 65 Hz" s odkazom že, jediná cesta ako do dosiahnuť toto ladenie je postaviť ozvučnicu a experimentovať s dĺžkou nátrubku. Ďalej je veľmi ťažko predvídať hluk nátrubku a regulovať ho. S takýmito malými objemami by bolo pre každého nezodpovedné na slepo poskytovať parametre ozvučnice.

 ©2010 Fast Forward s.r.o. Odporúcame: