NAJ.sk

 

12W7

30 cm, trvalá zaťažiteľnosť 750 W, imp. 3 ohmy, Xmax. 29 mm, uzavretá ozv. 38,9 l, vetraná ozv. 49,6 l (32 Hz)
Cena:
926.11 €
27900 SKK
 
 Downloady:
 DataSheet pre tento produkt
Začalo to ako výskumný projekt s cieľom, určiť ako by bolo možné realizovať veľký pokrok v reprodukcii subwoofrov. Naším hlavným cieľom bola výsledná zvuková kvalita, a nie „surový“ výkon. Výskum trvajúci sedem rokov, vyústil do podrobného skúmania, vnútorného režimu reproduktorov, zdokonaľovania nových vlastných systémov modelovania a vynájdeniu šiestich patentovaných technológia (o niekoľkých ďalších ešte nebolo rozhodnuté).To súčasne zahŕňalo od základu nový návrh každého jednotlivého komponentu a vytvorenie špeciálneho výrobného systému pre našu továreň v Miramar na Floride. Výsledok tohoto projektu je vám dispozícií: tri neobyčajné subwoofre W7, každý schopný ukázať úplne nový rozmer reprodukcie subwoofrov.každý z nich je tak výkonný a presvedčivý že počúvanie bez subwoofrov bude vždy len kompromisom.

Technológie W7

1 – OverRoll™ záves(U.S.Patent#5,687,898 a #5,949,898):
Využitím nadbytočnej medzery bežných reproduktoroch, umožnila táto prelomová technológia zlepšiť kontrolu obrovskej výchylky bez obetovania drahocennej plochy membrány.
2 –W-Cone ™ (patentuje sa):
Zložená membrána W-Cone™ zabezpečuje neobvykle vysokú tuhosť, pri minimálnej hmotnosti. Zalomený tvar súčasne zvyšuje torznú tuhosť, ktorá je nevyhnutná pre presné vystredenie kmitacej cievky na konci závesu.
3 – Metóda spojenia Floating-Cone™ (patentuje sa):
Táto unikátna technológia spojenia zabezpečuje správnu geometriu zloženého reproduktora pre lepšie zvládnutie vysokých výchyliek a lepšie vystredenie kmitacej cievky. Malý detail znamená veľmi veľa v prípade, že pumpujete membránu do tak extrémnych výchyliek akých sú schopné W7.
4 - Kruhové zosilnenie spojenia vlnovca (U.S.Patent#6,118,884):
Toto nepriestrelné spojenie odvodené od slávnej JL Audio technológie VRC, pri veľkých výchylkách odvádza namáhanie z materiálu vlnovca, čím sa výrazne zvyšuje spoľahlivosť.
5 – Kruhovo navrtaný polový nástec (U.S.Patent#6,243,479):
Tento nový spôsob vetrania priameho prívodu chladiaceho vzduchu do kmitacej cievky a spolu s technológiou #6 významne zlepšuje rozptyl tepla a zvyšuje výkonovú zaťažiteľnosť
6 – Zvýšené chladenie koša Hliníkový kôš (U.S.Patent #6,219,431 a #6,229,902):
Koncepcia zvýšeného koša W7 privádza chladiaci vzduch priamo do reproduktorovej kmitacej cievky cez štrbiny medzi vrchnou platňou a košom. Toto zlepšuje výkonovú zaťažiteľnosť a zvukovú kvalitu vďaka minimalizácií zmien dynamických parametrov a výkonovej kompresie
7 – Vysoko lineárny, DMA - optimalizovaný pohonný systém:
DMA je pôvodná JL Audio dynamická analýza pohonu vyvinutá pre zlepšenie dynamického správania pohonu. Výsledkom optimalizácie pomocou DMA je, že pohon W7 pracuje lineárne aj pri najvyššom zaťažení a extrémne vysokých výchylkách, pričom v širokom rozsahu zaťaženia, v medzere udržuje vysoko stabilné magnetické pole. Toto značne redukuje skreslenie a verne reprodukuje impulzy ... alebo zjednodušene povedané: pevný, čistý a artikulovaný bas.
8 –Progresívne-zvlnené vlnovce s veľkým priemerom:
Navrhnuté po intenzívnej počítačovej analýze a optimalizácií. Umožňuje presnú kontrolu vystredenia pohonu a kmitacej cievky bez predčasného obmedzenia výchylky.
9 – Špeciálne skonštruované prívodné vodiče a konektory:
Vodiče oboch kmitacích cievok sú pripojené na osobitný terminál na jednej strane koša. Obalené pretlačované vodiče a precízne navrhnuté spojenie zabezpečuje spoľahlivú prevádzku a zvyšuje životnosť pri extrémnych výchylkách. Na pripojenie sú použité dva vodiče pre neobmedzený prívod prúdu.
10 – Ultra-dlhá kmitacia cievka:
Umožňuje extrémnu lineárnu výchylku, fenomenálnu výkonovú zaťažiteľnosť a kontrolu, kontrolu, kontrolu.


* Použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SK
 
 ©2010 Fast Forward s.r.o. Odporúcame: