NAJ.sk

 

12W6V2

30 cm, trvalá zaťažiteľnosť 400 W, imp. 2x4 ohmy, Xmax. 16,5 mm, uzavretá ozv. 35,4 l, vetraná ozv. 42,5 l (33 Hz), ochranná mriežka
Cena:
660.56 €
19900 SKK
 
 Downloady:
 DataSheet pre tento produkt
Čo keby sa podarilo odstrániť kompromisy súvisiace so samotným návrhom reproduktora a výsledkom by bola výnimočná kvalita zvuku a výkonu vo veľmi kompaktnej ozvučnici? Čo keby sa na vytvorenie takého projektu zúžitkovali všetky roky intenzívneho výskumu a obrovské skúsenosti s konštrukciou hlbokotónových reproduktorov? Čo keby existovala možnosť skonštruovať každú časť nového návrhu od úplného základu? Odpovede na tieto otázky nájdete v reproduktoroch W6v2.
Čo si prvé všimnete, bude asi liatinový kôš s nápadnou konštrukciou. Zmeny v konštrukcii nie sú len kozmetického charakteru. Tento nový typ koša bol špeciálne skonštruovaný tak, aby sa vytvorila väčšia medzera pre väčšiu výchylku. Používa aj nami patentovanú technológiu "zvýšeného chladenia koša“. Tento systém chladenia vedie prúd vzduchu s vysokou rýchlosťou priamo okolo horného okraja krycej dosky do vrchnej časti vinutí kmitacej cievky (dve najhorúcejšie súčiastky v basovom reproduktore). Pre zachovanie elegantného vzhľadu je upevňovacia príruba nového koša doplnená výmenným čiernym ozdobným prstencom, ktorý je možné natrieť farbou.
Rovnako ako subwoofer W7, aj W6v2 využíva výhody dynamickej analýzy pohonu (DMA). Táto progresívna technológia umožnila optimalizovať správanie motora, vychádzajúc z výsledkov reálneho toku výkonu cez kmitaciu cievku. Výsledkom je dynamicky stabilné a lineárne správanie motora, ktoré priamo vedie k minimalizácii skreslenia a zlepšeniu impulzného správania.
Na vytvorenie dizajnu membrány bol použitý nami patentovaný tvar W-Cone™ a spôsob uchytenia pomocou pohyblivého kužeľa. Vďaka tomu má membrána nízku hmotnosť a pevné usporiadanie pohyblivých častí (opäť zvýšenie kvality zvuku). Membrána používa aj nami patentované usporiadanie "NeckVent", ktoré zlepšuje chladenie.
Spletané, izolované vývody smerujú do konfigurovateľného terminálu, ktorý zjednodušuje a sprehľadňuje pripojenie k dvom kmitacím cievkam. Samostatný pár vysokokvalitných stláčacích konektorov funguje ako hlavný vstupný konektor.
Všetky tieto technológie poskytujú subwoofrom vysokú tepelnú zaťažiteľnosť, veľkú lineárnu výchylku a dynamickú stabilitu, pričom všetky sledujú jeden cieľ, poskytnúť výnimočný nízkofrekvenčný rozsah v kompaktných ozvučniciach a audiofilskú kvalitu zvuku pri ľubovolných úrovniach hlasitosti. Inými slovami, rovnováhu sily a jemnosti.

Technológie W6v2

1 – Upraviteľná ozdobná príruba:
Túto vyberateľnú objímku je možné natrieť, aby čo najlepšie ladila s ostatnou inštaláciou.
2 –W-Cone ™ (patentuje sa):
Zložená membrána W-Cone™ zabezpečuje neobvykle vysokú tuhosť pri minimálnej hmotnosti.
3 – Metóda spojenia Floating-Cone™ (patentuje sa):
Táto unikátna technológia spojenia zabezpečuje presnú geometriu zloženého reproduktora pre lepšie zvládnutie vysokých výchyliek a lepšie vystredenie kmitacej cievky.
4 - Kruhové zosilnenie spojenia vlnovca (U.S.Patent#6,118,884):
Toto nepriestrelné spojenie, odvodené od slávnej nami patentovanej technológie VRC, pri veľkých výchylkách odľahčuje materiál vlnovca, čím sa výrazne zvyšuje jeho spoľahlivosť.
5 – Vetranie pólového nástavca a membrány (patentuje sa):
Vetranie hrdla spodnej strany membrány spolu s vetraním pólového nástavca, účinne odvádza horúci vzduch pri vysokom zaťažení počas prevádzky, čo zlepšuje zvukovú kvalitu a spoľahlivosť.
6 – Zvýšené chladenie koša (U.S.Patent #6,219,431 a #6,229,902):
Chladiaci vzduch je priamo privádzaný k reproduktorovej kmitacej cievke cez štrbiny medzi vrchnou platňou a košom. Tým sa nezlepšuje iba výkonová zaťažiteľnosť, ale vďaka minimálnym zmenám dynamických parametrov a výkonovej kompresii aj zvuková kvalita.
7 – Vysoko lineárny DMA - optimalizovaný pohonný systém:
DMA je pôvodná JL Audio dynamická analýza pohonu, vyvinutá pre zlepšenie dynamického správania pohonu. Vďaka optimalizácii pomocou DMA, pracuje pohon W6v2 lineárne aj pri najvyššom zaťažení a extrémne vysokých výchylkách, pričom sa v medzere v širokom rozsahu zaťaženia udržuje vysoko stabilné magnetické pole. Tým sa značne redukuje skreslenie a verne reprodukujú impulzy. Zjednodušene povedané, vznikajú tak pevné, čisté a artikulované hlboké tóny.
8 – Veľké progresívne-zvlnené vlnovce:
Optimalizované pre zvládnutie vysokých výchyliek W6v2, bez ich obmedzenia.
9 – Špeciálne skonštruované prívodné vodiče a konektory:
Vodiče oboch kmitacích cievok sú pripojené na osobitný terminál na jednej strane koša. Obalené pretlačované vodiče a precízne navrhnuté spojenie zabezpečuje spoľahlivú prevádzku a zvyšuje životnosť pri extrémnych výchylkách.


* Použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SK
 
 ©2010 Fast Forward s.r.o. Odporúcame: